Danh mục sản phẩm

Hướng Dẫn Thi Công Và Lắp Đặt mái Rơm Nhân Tạo

    14/08/2018

Các bước thi công mái lá rơm nhân tạo:

Bước 1: Cần chuẩn bị bộ khung mái bằng gỗ hoặc thép có kích thước các ô là 20 cm x 20cm hặc bằng tấm cách nhiệt, mái tôn....;

Bước 2:  Xếp lần lượt các lớp rơm nhân tạo vào bộ khung đã chuẩn bị (từng hàng, từ dưới nên trên).

Bước 3: Cố định từng tấm rơm nhân tạo vào mái bằng đinh vít hoặc dây thép tại 3 điểm trên phần sống của tấm rơm nhân tạo vào khung mái.

Bước 4: Sắp xếp các hàng lợp cho hợp lý (hàng trên sắp so le với háng dưới) và hoàn thiện.

Quý khách xem, tham khảo Video hướng dẫn thi công mái lá rơm nhân tạo dưới đấy!

Thi công lợp mái chòi Rơm nhân tạo với khung mái bằng sắt.


Thi công lợp mái lá nhân tạo trên chất liệu mái bằng  gỗ.

Bình luận